ELSA Karlstad


EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION


ELSA Karlstad är en utbildningsförening startad av och för juriststudenter, och står för European Law Students Association. ELSA finns i totalt 44 länder i Europa med ca 50 000 medlemmar, och hösten 2018 startades lokalgruppen ELSA Karlstad. Föreningen bedriver bl.a. internationella samarbeten, studieresor till städer i Sverige såväl som runt om i Europa, gästföreläsningar, kurser menade att fördjupa studenters juridiska kunskaper, samt assistans med praktikplatser. Utgångspunkten i allt arbete, och ELSAs motto, är ”a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”.

LEGAL ENGLISH


Legal English är en föreläsningsserie som anordnas av ELSA på samtliga lärosäten och äntligen har den kommit till Karlstad! Syftet är att förbereda juriststudenter för en framtida karriär där goda kunskaper i juridisk engelska kan spela en viktig roll i arbetet. #JuridiskaPåEngelska

ELSA LAW SCHOOLS


ELSA Law Schools är mellan 1 till 2 veckor där schemat fylls med ett akademiskt program inom ett specifikt ämne tillsammans med ett socialt program för kvällarna. Projektet annordnas 2 gånger om året, sommar -SELS och vintern – WELS. Genom detta projekt får du möjlighet att utforska ämnen du anser är intressanta och träffa andra deltagare från andra ELSA-länder. Det krävs ingen särskild kunskap för att få deltaga på en Law School.

STUDENT TRAINEE EXCHANGE PROGRAMME


STEP är ELSA:s internationella praktikprogram och exklusivt för dig som medlem. Praktikplatserna anordnas av ELSA-grupper i hela Europa och ger dig möjlighet att göra praktik utomlands och använda dina juridiska kunskaper i praktiken. Praktikplatserna kan pågå mellan allt från två veckor till två år, och kan vara betalda eller med betalt boende. Vilka krav som ställs på språk- och juridiska kunskaper varierar mellan de olika praktikplatserna, men det finns platser att söka både för dig som är i början och i slutet av din utbildning.