Alkohol- och drogpolicy


JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD


JFK tar avstånd från allt nyttjande av illegala narkotikapreparat och har således nolltolerans mot brukande av dessa preparat vid deltagande av sammankomster JFK associeras med. 


När studenten uppnått laglig ålder att förtära alkohol har JFK inte några synpunkter av användandet annat än om studenten brukar det på ett sätt som reflekterar föreningen dåligt, innebär en risk för egen och/eller andras hälsa eller låter alkoholen påverkar studierna. Studenten själv har ansvaret att förtära alkohol i den mängd som individen själv anser lämplig, därmed ges en stor frihet förknippad med ansvar som JFK beaktar som en självklarhet att studenten följer.


JFK:s mål är att alkoholkonsumtionen aldrig ska vara det centrala i en aktivitet och att dryckeslekar endast får arrangeras av medlemmar om det på ett tydligt sätt framgår att val av dryck är valfritt. Föreningens medlemmar ska inte under några omständigheter hetsa annan till att dricka alkoholhaltiga drycker.


JFK ska sträva efter att alltid kunna erbjuda alkoholfria alternativ vid arrangemang allmänt förknippade med alkohol.

Utöver detta ska den allmänna lagstiftningen och reglering på berört område följas. Medlemmar i JFK är ansikte utåt för föreningen och universitetets och det är därför mycket viktigt att uppförande reflekteras utifrån dessa förutsättningar. 

Vid förbiseenden från denna policy ges styrelsen rätt att bedöma situationen och ta till åtgärder i proportion till omständigheterna.

BLI MEDLEM I JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD!