Mötesprotokoll


JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD


Styrelsen sammanträder ungefär en gång i veckan. Har du önskemål om ämnen styrelsen bör diskutera och ta upp på mötet?


Använd dig av JF Klaga!

BLI MEDLEM I JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD!