STYRELSEN


Juridiska Föreningen i Karlstads styrelse för verksamhetsåret 2021/2022

NATHALIE DER DANIELIAN

Ordförande

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

SIMON SAMUELSSON

Kassör

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

JULIA GARPELIN SAMUELSSON

Utbildningsansvarig

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

ISABEL LANDSTRÖM

Idrottsansvarig

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

WILMA GRANBOM

Sekreterare

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

TOVA EDWINSON

Ledamot

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

LINNÉA REINHOLDSSON

Vice Ordförande

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

ANTON GRENHAGE

Arbetsmarknadsansvarig

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

WILMA LANDAHL

Evenemangsansvarig

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

JENNIFER FÄLLMAN

Informationsansvarig

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

ANDRÉ ALCÉN

Ledamot

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle. 

MARTIN SCHUMACHER

Ledamot

Beskrivning och foto kommer vid ett senare tillfälle.