JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

STYRELSEN


Juridiska Föreningen i Karlstads styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

HILDA IVARSSON

Ordförande

Hilda har under större delar av hennes studietid engagerat sig i JFK, både genom utskott men även genom styrelsearbete. Hon började i utbildnings- samt arbetsmarknadsutskottet och rörde sig sedan vidare till utbildningsansvarig. Hon har varit med och dels startat upp, dels drivit viktiga projekt i föreningen samt frågor kring utbildningen.


Hilda brinner för studenter och den verksamhet JFK bedriver. Hon kommer att driva föreningen vidare i rollen som ordförande och göra ett utmärkt jobb!

-

Kassör


Kassör sökes...

LINNÉA REINHOLDSSON

Utbildningsansvarig

Linnea har tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Under årets gång har hon även engagerat sig i olika projektgrupper för JFK, bl.a. JIF-dagen och Åregruppen. Hon var även nollningskapten 2019!


Linnéas vision är att säkerställa att så många av studenterna som möjligt får chansen att läsa det spår de önskar. Vidare vill hon säkerställa att utbildningen håller kvalitet i studenternas ögon. Hon vill bibehålla en god miljö där studenterna får möjlighet att framföra sina åsikter och tankar, samt föra programmet framåt.

JOHAN LINDEVALL

Idrottsansvarig

Johan har varit aktiv i evenemangsutskottet där han var med och planerade och arrangerade. Han var även ledare för projektgruppen inför Åre-resan och såg till att den blev en succé!


Johan tycker det är viktigt med aktiviteter vid sidan av studierna och brinner lite extra för just idrottsevenemang. Han ser fram emot att vidareutveckla JFK:s idrottsområde!

BILLY LARSSON

Sekreterare

Som sekreterare kommer Billy att kunna bidra till en tydlig och strukturerad bild gentemot styrelsen över de beslut och tankar som förts under styrelsens sammanträden.


I Billys tidigare arbete har han vid flertalet tillfällen fått bistå chefer med anteckningar och skrifter som han fått författa under möten och andra sammankomster. Hans mål är att assistera till att driva JFK framåt och att vara styrelsen så behjälplig som möjligt i alla lägen.

JENNIFER FÄLLMAN

Ledamot

Jennifer tycker om att hjälpa personer och ha många bollar i luften. Hon är en problemlösare och vill hjälpa till med allt som finns i hennes väg. Jennifer har tidigare varit aktiv i arbetsmarknadsutskottet och kände sig redo att ta på sig ett större ansvar.


Jennifer har varit med och anordnat stockholmsresan 2020 och JIF:dagen och ser fram emot att fortsätta vara med och planera. 

ANNA MAGNUSSON GLANS

Vice Ordförande

Anna har flera års erfarenhet av att sitta i styrelse som vice ordförande. Hon känner sig bekväm på styrelseposten och tillför ett stort engagemang till JFK och är med och driver styrelsen framåt! 


Hon kommer agera främst som ordförandes högra hand samtidigt som hon bidrar till JFK:s utveckling och är en röst för medlemmarnas önskemål i föreningen!

MIKAELA THORVALL

Arbetsmarknadsansvarig

Mikaela har tidigare erfarenhet av föreningsengagemang och tycker det är roligt med extra uppdrag vid sidan av studierna. Hon har suttit med i arbetsmarknadsutskottet och är nu redo att ta sig an rollen som arbetsmarknads-ansvarig.


Mikaela ser fram emot att driva föreningen framåt och skapa goda kontakter till arbetsmarknaden!

LINN GUSTAFSSON

Evenemangsansvarig

Linn har jag varit aktiv i evenemangsutskottet och kände att hon ville fortsätta vara en del av JFK:s verksamhet i en större roll. Hon har erfarenhet av att arrangera roliga evenemang och ta ansvar. 


Ett roligt studentlivet är väldigt viktigt för att orka prestera i studierna och något Linn kommer fortsätta bidra till. Hon kommer se till att höstens nollning blir minst lika bra som förra året, om inte bättre!

ELIN NORDH

Informationsansvarig

Elin har tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom posten som informationsansvarig och är van att jobba med sociala medier, kodning av hemsidor och förmedla den externa kommunikationen till medlemmar. Hon har en journalistik- och mediautbildning och kunskaperna som krävs för informationsrollen. 


Hon trivs i styrelsearbetet och har flera mål som hon vill arbeta med för att utveckla engagemanget för medlemmarna i JFK.

ERIC TORSTENSSON

Ledamot

Eric har tidigare erfarenhet inom JFK när han bar den ansvarsfulla och givande rollen som kapten på JFK:s nollning 2019. Han har även suttit med i evenemangsutskottet och hjälpt till att planera evenemang. 


Eric ser fram emot att bidra med mycket till vår förening och vara med och hjälpa alla JFK:s verksamhetsområden där det behövs!

MARTIN BIÖRKLUND

Ledamot

Martin har tidigare varit sekreterare och dessförinnan ordförande i JFK och arbetade då mycket med att ställa om föreningen från det som vi tog över från rättsvetarna till grunden för vad vi har blivit idag. 


Martin kommer som ledamot kunna bidra med den kunskap om styrelsearbetet och föreningen som han har fått under de senaste två åren. Martin var med i projektgruppen för JFK:s arbets-marknadsmässa och känner ett stort engagemang kring att kunna vidareutveckla mässan.

BLI MEDLEM I JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD!