STYRELSEN


Juridiska Föreningen i Karlstads styrelse för verksamhetsåret 2021/2022

NATHALIE DER DANIELIAN

Ordförande

I rollen som ordförande har Nathalie det övergripande ansvaret för föreningen och dess verksamhet. Hon leder styrelsearbetet, bl.a. genom att sammankalla styrelsen till möten och delegera uppgifter. Hon inleder även kontakt med externer och företräder föreningen i flera olika sammanhang. Tillsammans med kassör är hon även firmatecknare.

 

Nathalie har tidigare erfarenhet av föreningsarbete, även där i posten som ordförande.

SIMON SAMUELSSON

Kassör

Som kassör ansvarar Simon för föreningens ekonomi. Det innefattar den löpande bokföringen av föreningens utgifter och inkomster, samt budgetering.

Simon har tidigare erfarenhet av bokföring och har tidigare suttit i styrelsen för ett ungdomsförbund.

JULIA GARPELIN SAMUELSSON

Utbildningsansvarig

Julias post som utbildningsansvarig innebär att det är hon som har det huvudsakliga ansvaret för frågor relaterade till utbildningens kvalitet. Med andra ord är det Julia som ser till att framföra studenternas synpunkter i dessa frågor till avdelningen för juridik i syfte att värna om att studenterna får en så bra studietid som möjligt under sin tid på juristprogrammet. Vidare arbetar hon mycket med det problem som tar sin form i psykisk ohälsa bland juridikstudenter kopplat till studierna, ett arbete som bedrivs både på lokal nivå och tillsammans med övriga JF i Sverige.

 

Innan Julia blev utbildningsansvarig satt hon i utbildningsutskottet och har även agerat kurs- respektive terminsombud. Hon ser fram emot att göra sitt yttersta för att studenterna ska uppleva att utbildningen håller önskvärd kvalitet.

ISABEL LANDSTRÖM

Idrottsansvarig

Som idrottsansvarig ansvarar Isabel för föreningens idrottsrelaterade aktiviteter såsom exempelvis korpenlaget i innebandy och skidresan. Hon passar för posten eftersom hon har ett stort intresse för träning. Tidigare har Isabel även engagerat sig som kapten i insparkskommittén.

WILMA GRANBOM

Sekreterare

Som sekreterare ansvarar Wilma för att föra protokoll vid alla styrelsemöten. Hon har stenkoll på vad som sagts och beslutats vid våra veckovisa möten och hjälper till att öka transparensen för er. Ni vet väl att alla protokoll finns tillgängliga här på hemsidan!

Sedan tidigare sitter även Wilma i arbetsmarknadsutskottet. 

TOVA EDWINSON

Ledamot

Som ledamot ansvarar Tova för de områden som inte omfattas av någon annan styrelsepost, och bistår i övrigt styrelsen med varierande uppgifter. Vidare har hon som ledamot även i uppgift att komma med tankar och idéer och vara delaktig i beslutsfattandet under styrelsemötena. Tova har tidigare varit marknadsföringsansvarig i ELSA Karlstad, och har därav både erfarenhet och ett särskilt intresse kring frågor som rör detta område. 

LINNÉA REINHOLDSSON

Vice Ordförande

Vice ordförande Linnéa trivs med det stödjande arbete som kommer med posten. Hon har tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom JFK och av posten som vice ordförande från andra engagemang. Som vice ordförande arbetar hon främst med att stödja ordförande och att genomföra organisatoriska projekt, till exempel JF Klaga!

LYDIA KIHLÉN

Arbetsmarknadsansvarig

Info kommer inom kort

WILMA LANDAHL

Evenemangsansvarig

Som evenemangsansvarig ansvarar Wilma för föreningens olika evenemang och höstens inspark. Wilma anordnar mer än gärna fester, är ordningsam och tycker mycket om att träffa nya människor. Hon blev dessutom utsedd till årets novisch under förra årets inspark.

JENNIFER FÄLLMAN

Informationsansvarig

Som informationsansvarig ansvarar Jennifer för föreningens sociala medier. Det är Jennifer som i huvudsak förmedlar informationen till medlemmar. Jennifer har tidigare varit informationsansvarig på två andra UF-företag och tycker om att dela ut information till medlemmar på ett bra sätt.

Jennifer har tidigare suttit med i styrelsen som ledamot samt suttit med i arbetsmarknadsutskottet.

ANDRÉ ALCÉN

Ledamot

Som ledamot har André inget primärt ansvarsområde utan arbetar, tillsammans med Tova och Martin, för att bistå övriga styrelsemedlemmar med deras uppgifter. Även uppgifter som inte går att hänföra till ett specifikt ansvarsområde ligger inom kompetensen för ledamöterna. Verksamhetsåret 2021/22 blir Andrés första i styrelsen och han ser fram emot att få utvecklas i takt med föreningen. 

MARTIN SCHUMACHER

Ledamot

Som styrelseledamot ansvarar Martin för att övriga styrelsemedlemmar får den hjälp som krävs när arbetet blir något överväldigande. För övrigt ansvarar Martin, likt alla andra styrelseledamöter, för eventuella enskilda projekt å styrelsens vägnar. Martin har tidigare erfarenhet från evenemangsutskottet.