Kontakta oss

Det är lättast om du kontaktar respektive styrelsemedlem via deras epost!

Om du är du osäker vem du ska vända dig till, skicka ett mejl till vår kommunikationsansvarig, så vidarebefordrars det till rätt styrelsemedlem!


Har du klagomål eller andra funderingar? Skicka ett mejl till JF Klaga, helt anonymt!

Ordförande

Wilma Landahl

Utbildningsansvarig

Jan Hämmerle

Evenemangsansvarig

Anna Wallin

Vice ordförande

Svante Hallstedt

Vice utbildningsansvarig

Yad Yassin

Vice evenemangsansvarig

Karl Viktor Dahlberg

Kassör

Simen Arnesen Bohlin

Arbetsmarknadsansvrig

Viktor Lundberg

Idrottsansvarig

Ebba Kling Andersson

Sekreterare

Ino Stenson

Vice arbetsmarknadsansvarig

Linnéa Elofsson

Kommunikationsansvarig

Philip Ridderstolpe

Ledamot

Ivar Johansson

Har du klagomål?


Här kan du rapportera dina synpunkter som senare kan tas vidare för att diskuteras i utbildningskommittén eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är helt anonyma om du inte väljer att skicka din kontaktinformation!