Kontakta oss

Det är lättast om du kontaktar respektive styrelsemedlem via deras epost!


Är du osäker vem du ska vända dig till, skicka ett mejl till Jennifer som är informationsansvarig så vidarebefordrar hon dig till rätt styrelsemedlem!


Har du klagomål eller andra funderingar? Skicka ett mejl till JF Klaga, helt anonymt!

ORDFÖRANDE

Nathalie Der Danielian


ordforande@jfkarlstad.se

VICE ORDFÖRANDE

Linnéa Reinholdsson


viceordforande@jfkarlstad.se

KASSÖR

Simon Samuelsson


kassor@jfkarlstad.se

ARBETSMARKNADSANSVARIG

Lydia Kihlén


arbetsmarknadsansvarig@jfkarlstad.se

EVENEMANGSANSVARIG

Wilma Landahl


sexmastare@jfkarlstad.se

UTBILDNINGSANSVARIG

Julia Garpelin Samuelsson


utbildningsansvarig@jfkarlstad.se

SEKRETERARE

Wilma Granbom


sekreterare@jfkarlstad.se

LEDAMOT

André Alcén


ledamot1@jfkarlstad.se

IDROTTSANSVARIG

Isabel Landström


idrottsansvarig@jfkarlstad.se

LEDAMOT

Tova Edwinson


ledamot2@jfkarlstad.se

INFORMATIONSANSVARIG

Jennifer Fällman


informationsansvarig@jfkarlstad.se

LEDAMOT

Martin Schumacher


ledamot3@jfkarlstad.se

Har du klagomål?


Här kan du rapportera dina synpunkter som senare kan tas vidare för att diskuteras i utbildningskommittén eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är helt anonyma om du inte väljer att skicka din kontaktinformation!