Protokoll


JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD


Vi har samlat alla protokoll för årsstämmor, extrastämmor och styrelsemöten på en och samma plats! Dessa är tillgängliga via länken ovan för medlemmarnas skull. Vi hoppas detta kan bidra med mer transparens i föreningen.


Styrelsen sammanträder ungefär en gång i veckan. Har du önskemål om ämnen styrelsen bör diskutera och ta upp på mötet?


Använd dig av JF Klaga!