STYRDOKUMENT


Vid ingående av medlemskap i JF så åtar sig personen vissa skyldigheter att uppfylla vår värdegrund och rådande styrdokument.

BLI MEDLEM I JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD!