Styrdokument och protokoll

Under denna rubrik finner du föreningens stadga och olika styrdokument. Om det är något dokument eller någon information du saknar är det bara att höra av dig till ordförande på ordforande@jfkarlstad.se alternativt viceordförande på viceordforande@jfkarlstad.se


Vid ingående av medlemskap i JF åtar sig personen vissa skyldigheter att uppfylla vår värdegrund och rådande styrdokument.

Stadgar

Antagna den 26 februari 2019

Värdegrund

Denna värdegrund ska vägleda föreningen i dess verksamhet och styrelsen då de sköter den fortlöpande förvaltningen.

Alkohol- och narkotikapolicy

Detta styrdokument innehåller JF:s alkohol- och narkotikapolicy samt en hantering och arbetsordning vid enskilda ärenden. Medlemmar och annan deltagande i JF har en skyldighet att följa JF:s alkohol- och narkotikapolicy.

Likabehandlingsplan

JF:s verksamhet ska visa respekt för alla människors lika värde. All form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är inte accepterat inom föreningens verksamhet, oavsett i vilken form diskrimineringen yttrar sig. Detta styrdokument innehåller Juridiska Föreningen i Karlstads likabehandlingspolicy, ansvarsfördelning vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt hantering och arbetsordning av enskilda ärenden.

Verksamhetsplan

JF:s verksamhetsplan för 23/24