STUDIER

PLUGGPLATS


BIBLIOTEKET

På KAU:s bibliotek finns stora öppna ytor att plugga på samt även mer avskilda platser mellan bokhyllorna. Det finns gott om grupprum (glöm inte boka via bibliotekets hemsida) och även tysta läsesalar för dig som behöver en lugn och ostörd pluggmiljö. Här finns även gott om studentlitteratur och juridiska skrifter.

PLUGGPLATS


HUS 9

Helt ny studieyta och nya grupprum. Mindre och lugnare än biblioteket.


HUS 21

Hus 21 har sin egen kafeteria och även många grupprum och studieytor. Det är ett bra ställe att plugga vid om man vill komma bort från biblioteket. Det är dock ingenjörstudenternas territorium så se upp.

PLUGGHJÄLP


BIBLIOTEKETS SKRIVHANLEDNING

Vid Karlstads universitet erbjuder biblioteket individuell skrivhandledning för dig som vill förbättra ditt akademiska språk. De hjälper dig att utveckla ditt skrivande på både svenska och engelska, oberoende av modersmål. Ni bokar tid för skrivhanledning via bibliotekets hemsida.


PLUGGHJÄLP


JURISTSTUDIEHJÄLPEN

En Facebookgrupp där juridikstuderande i Sverige kan hjälpas åt. Ställ din fråga eller dela med dig av en fundering och få svar från dina medstudenter. Ingen fråga är för dum för att ställa. Sök efter juriststudiehjälpen på Facebook.

PLUGGHJÄLP


KAU:S BIBLIOTEKARIER

Ett hett tips som många studenter använder sig av är bibliotekarierna på universitetet bibliotek. De är duktiga på att hjälpa till med källhänvisningar och fotnoter samt även meningsuppbyggnader.

STUDIEHÄLSA


STUDENTHÄLSAN

Alla studenter är välkomna helt kostnadsfritt och erbjuds stöd individuellt och/eller i grupp. Det kan handla om stress, oro, ångest, nedstämdhet eller annat som påverkar ditt liv och dina studier. Det finns en prokrastineringsgrupp om hur man slutar skjuta upp saker, en stresshanteringsgrupp samt en grupp som fokuserar på att våga tala inför grupp. 

Bild: kau.se