Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten i föreningen och utgörs av 13 personer med distinkta ansvarsområden. Styrelsens alla ledamöter utses av medlemmarna under valmötet, vilket hålls någon gång mellan 1 mars och 30 april varje år. Under verksamhetsåret har styrelsen befogenhet att utse utskott för att stödja genomförandet av olika verksamhetsområden. Denna process möjliggör en noggrann övervägning och val av kandidater som representerar medlemmarnas intressen och behov, samtidigt som de säkerställer en kontinuitet och effektivitet i styrelsens arbete över tid.  


Här nedan återfinns kontaktinformation för samtliga styrelseledamöter. Om du inte hittar en specifik post som du tror motsvarar ditt ärende, kontakta kommunikationsansvarig så vidarebefordras det till rätt styrelseledamot. 

Kontakta oss

Juridiska Föreningen i Karlstads styrelse för verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande

Wilma Landahl

Utbildningsansvarig

Jan Hämmerle

Arbetsmarknadsansvarig

Viktor Lundberg

Evenemangsansvarig

Anna Wallin

Vice ordförande

Svante Hallstedt

Vice utbildningsansvarig

Yad Yassin

Vice arbetsmarknadsansvarig

Linnéa Elofsson

Vice evenemangsansvarig

Karl Viktor Dahlberg

Ledamot

Ivar Johansson

Kassör

Simen Arnesen Bohlin

Sekreterare

Ino Stensson

Idrottsansvarig

Ebba Kling Andersson

Kommunikationsansvarig

Philip Ridderstolpe

Har du klagomål?

Här kan du rapportera dina synpunkter som senare kan tas vidare för att diskuteras i utbildningskommittén eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är helt anonyma om du inte väljer att skicka din kontaktinformation!