Värdegrund


FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

Antagen den 23 september 2020.

Syfte

Då JF fortsätter att utveckla verksamheten i takt med att Juristprogrammet i Karlstad växer innebär det också ett ansvar som föreningen har att arbeta på ett sätt som tillgodoser medlemmarnas intressen. Med anledning av det har styrelsen tagit fram denna värdegrund, på uppdrag av årsstämman, som ska vägleda föreningen i dess verksamhet och styrelsen då de sköter den fortlöpande förvaltningen.


Värdegrund för Juridiska Föreningen i Karlstad

Juridiska föreningen i Karlstads (JF) värdegrund bygger på öppenhet, kvalitet och gemenskap. JF ska aktivt i sin verksamhet verka för att alla medlemmar känner sig inkluderade och en del av gemenskapen. JF ska visa öppenhet för alla medlemmar och arbeta på ett välkomnande och enkelt sätt så att alla medlemmar får möjlighet att påverka och delta. Verksamheten ska även hålla god kvalitet och tillvarata alla medlemmars intressen.

 

Det är upp till var och en av medlemmarna samt annan deltagande att följa värdegrunden. Styrelsen har ansvar för att vidta åtgärder enligt rådande styrdokument om någon medlem bryter mot värdegrunden.
Värdegrunden finns tillgänglig på varje styrdokument som reglerar verksamheten och har en inverkan gentemot medlemmarna. Anledningen är för att medlemmen lätt ska hitta värdegrunden samt på ett enklare sätt se hur värdegrunden genomsyras i föreningens verksamhet.

 

Vid frågor angående värdegrunden vänligen kontakta per mail viceordforande@jfkarlstad.se.