Om Juridiska Föreningen i Karlstad

Juridiska Föreningen i Karlstad (JFK) är juriststudenterna vid Juridiska fakulteten i Karlstads studentförening. JFK är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell studentförening vid Karlstads Universitet för studenter som studerar juridik.


I egenskap av studentförening värnar vi om dina intressen under studietiden på tre huvudsakliga sätt. Först och främst bevakar vi noggrant juristutbildningen för att säkerställa och främja dess höga standard samt kontinuerlig förbättring. Därefter erbjuder vi dig möjligheten att etablera kontakter och interagera med potentiella arbetsgivare och framstående förebilder inom branschen. Slutligen tillhandahåller vi tillfällen att delta i en mångfald av sociala tillställningar, såsom sportevenemang, föreläsningar, fester, sittningar och många liknande aktiviteter. Genom att engagera oss på detta sätt strävar vi efter att förbättra och berika din studieupplevelse samt främja din personliga och professionella tillväxt. 


JFK står enligt stadgarna under kontroll av en inspektor. Till inspektor kan en professor eller lärare som är verksam vid Juridiska institutionen i Karlstad väljas. Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan institutionen och föreningen och agera bollplank för styrelsen.