Medlemskap

JFK är föreningen för dig som läser juridik vid Karlstads Universitet.


Som medlem får du följa med på de studiebesök, gästföreläsningar, fester och andra evenemang som föreningen anordnar. Har du frågor som rör dina studier finns, utöver studievägledaren, även viss möjlighet att ta hjälp av föreningen.


Medlemskapet kostar 300 kr för hela studietiden.

Eller 100 kr per termin. 


FÖR ATT BLI MEDLEM

Sätt in pengarna på bankgironummer 743-5571 och märk transaktionen med för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.


Det finns även möjlighet att betala via swish, betalning sker då till nummer 123 14 80 540.


GÅ MED I FACEBOOKGRUPPEN

Begär sedan att få gå med i gruppen ”Juridiska Föreningen i Karlstad” på Facebook. Medlemskapet i gruppen accepteras bara när vi sett en inbetalning av medlemskapet.


HEDERSMEDLEMMAR

Utöver ordinarie medlem kan det i föreningen förekomma hedersmedlemmar och stödmedlemmar. Med hedersmedlem avses en person som är nominerad av styrelsen, godkänd på föreningsstämma och som utfört en beaktansvärd handling. Hedersmedlemskap är livslångt, avgiftsfritt och frivilligt.


STÖDMEDLEM

Med stödmedlem avses en person med intresse i föreningen. Stödmedlem måste godkännas av styrelsen. Avgift för medlemskap är 100 kronor per kalenderår.


För vidare information om ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar rättigheter och skyldigheter se föreningens stadgar här.

I JFK

GÅ MED