JF Klaga


I syfte att hantera synpunkter på Juridiska fakulteten, utbildningen och föreningen lanserades JF-klagomål. Här kan du rapportera dina synpunkter som senare kan tas vidare för att diskuteras i utbildningskommittén eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är helt anonyma om du inte väljer att skicka din kontaktinformation. Att rapportera ett klagomål hjälper till att ge öppenhet och en översikt över situationen vid Juridiska fakulteten. Ett klagomål kan vara allt från en mindre schemamiss till en grov överträdelse. Genom att rapportera ett klagomål hjälper du föreningen att se trender bland lärare, kurser och föreningen som kan förhindras eller rapporteras.