Stadgar


FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

Antagna den 26 februari 2019.

Ändrade vid extra föreningsstämma den 23 september 2020, årstämma 4 mars 2021, extra föreningsstämma den 28 augusti 2021, extra föreningsstämma 31 januari 2022, extra föreningsstämma den 28 augusti 2022, extra föreningsstämma den 15 november 2022 samt valmöte den 13 mars 2023.