Stadgar


FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

Antagna den 26 februari 2019.

Ändrade vid extra föreningsstämma den 23 september 2020, årstämma 4 mars 2021, extra föreningsstämma den 28 augusti 2021, extra föreningsstämma 31 januari 2022, extra föreningsstämma den 28 augusti 2022 samt extra föreningsstämma den 15 november 2022.