JURO'S ENKÄT OM PSYKISKT MÅENDE


Juriststudenter, se hit!

 

JURO:s styrelse har sedan en tid tillbaka arbetat med att utforma en undersökning om psykiskt mående på juristprogrammet.

Undersökningen är i form av en enkät som går ut till juriststudenter vid alla lärosäten där juristexamina utfärdas.

 

Undersökningens syfte är att göra en nationell kartläggning av eventuella orsaker till stress på våra juristutbildningar. Denna data kommer användas i JURO:s kontinuerliga påverkansarbete. 

 

Vem kan besvara undersökningen?

Du som studerar grundutbildningen d.v.s. T1-9.

 

Hur lång tid tar det?

Enkäten tar ca 7–10 minuter att genomföra.

 

Varför?

Genom att besvara enkäten hjälper du oss i det fortlöpande arbetet för studenternas räkning.

 

Mer information hittar du på www.juro.se eller din lokala juridiska förening.

 

Svara så ärligt och utförligt du kan!

 

Vi önskar ha ditt svar senast 16 maj. KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT KOMMA TILL ENKÄTEN!